2. STANOVNIŠTVO PREMA PRISUTNOSTI/ODSUTNOSTI U NASELJU POPISA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika Stalni stanovnici naselja popisa  
svega prisutni u vrijeme
popisa
Odsutni iz naselja popisa  
svega U zemlji U inozemstvu Stanovnici naselja popisa
svega školovanje rad prognanici (odsutni
i redistribuirani)
obiteljski razlozi ostalo svega rad boravak diplomatsko-konzularno
osoblje i upućeni
na rad
članovi obitelji
diplomatsko-konzularnog
osoblja i upućanih
na rad
izbjeglice školovanje ostalo izbjeglice u Republici
Hrvatskoj
privremeno prisutni
u naselju popisa
Međimurska županija                                          
Općina Vratišinec 2.223 2.213 2.213 1.881 332 63 13 29 - 1 20 269 198 63 2 - - 1 5 - -
Naselja                                          
Gornji Kraljevec 692 689 689 576 113 14 3 4 - 1 6 99 70 24 2 - - - 3 - -
Vratišinec 1.531 1.524 1.524 1.305 219 49 10 25 - - 14 170 128 39 - - - 1 2 - -