1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Zagrebačka županija                                    
Općina Preseka 530 388 105 80 77 53 46 18 9 73 473 168 244 43 18 142 126 16
Naselja                                    
Donja Velika 24 17 4 5 4 2 2 - - - 18 2 12 3 1 7 7 -
Gornja Velika 28 19 4 3 8 2 1 1 - - 23 6 12 4 1 9 8 1
Gornjaki 16 13 4 2 3 1 1 - 2 16 17 8 7 2 - 3 2 1
Hruškovica 17 13 3 4 3 1 1 - 1 8 16 5 8 1 2 4 4 -
Kamenica 18 14 4 1 3 3 2 1 - - 18 7 10 - 1 4 4 -
Kraljev Vrh 34 25 7 4 7 3 2 1 1 9 33 16 15 2 - 9 3 6
Krušljevec 34 21 9 4 2 2 2 2 - - 27 15 10 2 - 13 13 -
Ledina 58 45 7 12 8 6 8 1 3 24 61 20 32 6 3 13 13 -
Pogančec 39 28 6 6 4 3 7 2 - - 36 14 19 2 1 11 11 -
Preseka 38 30 9 4 5 5 7 - - - 36 14 19 3 - 8 7 1
Slatina 34 26 5 4 5 6 2 3 1 8 31 7 19 3 2 8 8 -
Srednja Velika 23 18 5 6 2 1 4 - - - 23 7 10 3 3 5 3 2
Strmec 8 7 3 1 1 - - 2 - - 9 3 2 3 1 1 1 -
Šelovec 53 42 10 7 9 10 3 3 - - 46 12 32 1 1 11 10 1
Vinkovec 74 47 18 10 9 6 2 2 - - 51 20 25 5 1 27 25 2
Žabnjak 32 23 7 7 4 2 2 - 1 8 28 12 12 3 1 9 7 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.