1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Sisačko-moslavačka županija                                    
Općina Lekenik 2.097 1.561 478 351 374 209 102 36 11 91 1.720 542 944 182 52 536 502 34
Naselja                                    
Brežane Lekeničke 88 65 12 14 19 11 6 2 1 8 71 11 49 10 1 23 20 3
Brkiševina 54 39 26 8 3 - 1 1 - - 41 23 12 5 1 15 12 3
Cerje Letovanićko 48 31 11 7 6 4 3 - - - 34 13 13 6 2 17 17 -
Donji Vukojevac 147 115 26 24 34 20 9 2 - - 126 29 78 13 6 32 26 6
Dužica 153 101 36 23 24 12 4 1 1 10 111 38 60 11 2 52 47 5
Gornji Vukojevac 28 19 4 9 2 2 1 1 - - 20 4 12 4 - 9 9 -
Lekenik 594 456 120 110 124 67 26 7 2 16 499 143 289 53 14 138 131 7
Letovanić 208 143 61 27 27 14 9 4 1 8 154 69 70 12 3 65 62 3
Palanjek Pokupski 9 5 3 2 - - - - - - 5 3 2 - - 4 3 1
Pešćenica 274 224 54 44 59 32 23 8 4 32 261 84 146 25 6 50 47 3
Petrovec 111 83 31 19 16 13 3 1 - - 87 25 43 16 3 28 27 1
Pokupsko Vratečko 19 12 8 - 1 2 - 1 - - 13 7 5 - 1 7 7 -
Poljana Lekenička 88 72 17 22 15 12 - 6 - - 79 13 50 11 5 16 16 -
Stari Brod 59 42 19 7 7 5 1 2 1 8 47 21 24 1 1 17 16 1
Stari Farkašić 32 25 12 7 4 1 1 - - - 25 8 10 4 3 7 7 -
Šišinec 29 16 8 5 - - 2 - 1 9 20 10 9 1 - 13 13 -
Vrh Letovanićki 39 23 10 8 3 1 1 - - - 23 8 9 4 2 16 15 1
Žažina 117 90 20 15 30 13 12 - - - 104 33 63 6 2 27 27 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.