1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Virovitičko-podravska županija 31.578 24.280 7.445 5.443 6.256 2.929 1.471 474 262 2.287 26.425 7.991 14.945 2.852 637 7.298 6.812 486
Gradovi                                    
Orahovica 2.019 1.548 441 391 469 157 67 15 8 73 1.636 423 988 185 40 471 447 24
Slatina 4.946 3.899 1.127 878 1.138 459 200 60 37 330 4.261 1.229 2.483 447 102 1.047 971 76
Virovitica 7.743 6.124 1.792 1.562 1.787 634 234 74 41 364 6.499 1.785 3.897 681 136 1.619 1.530 89
Općine                                    
Crnac 661 465 188 78 96 67 23 7 6 50 496 187 244 51 14 196 188 8
Čačinci 1.174 880 315 176 202 127 41 13 6 50 940 298 494 120 28 294 271 23
Čađavica 924 621 253 117 117 73 43 16 2 16 673 266 320 71 16 303 291 12
Gradina 1.476 1.099 343 236 208 140 106 43 23 197 1.240 380 658 150 52 377 335 42
Lukač 1.393 1.063 320 208 250 147 94 25 19 170 1.185 377 651 129 28 330 297 33
Mikleuš 559 431 139 78 96 67 33 11 7 62 474 145 252 59 18 128 123 5
Nova Bukovica 755 555 192 126 131 59 36 8 3 26 595 202 316 60 17 200 184 16
Pitomača 3.435 2.718 773 610 731 350 177 53 24 214 3.017 925 1.734 304 54 717 677 40
Sopje 882 690 219 125 143 106 63 25 9 74 797 274 424 80 19 192 176 16
Suhopolje 2.629 1.910 674 408 408 226 145 37 12 102 2.098 727 1.045 274 52 719 666 53
Špišić Bukovica 1.548 1.179 363 243 245 171 98 41 18 157 1.326 442 721 135 28 369 341 28
Voćin 656 512 123 75 82 77 75 37 43 368 557 142 364 36 15 144 133 11
Zdenci 778 586 183 132 153 69 36 9 4 34 631 189 354 70 18 192 182 10

1) Odnosi se na privatna kućanstva.