1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Požeško-slavonska županija                                    
Općina Kutjevo 2.244 1.811 494 319 446 257 165 76 54 466 1.999 547 1.210 198 44 433 403 30
Naselja                                    
Bektež 128 98 25 14 29 13 8 4 5 46 116 36 72 7 1 30 26 4
Bjeliševac 37 32 4 6 13 6 1 2 - - 35 8 25 1 1 5 5 -
Ciglenik 79 56 17 9 16 9 2 2 1 8 59 15 32 8 4 23 23 -
Ferovac 43 37 14 13 7 2 - 1 - - 38 13 17 5 3 6 6 -
Grabarje 152 120 31 17 23 17 15 9 8 67 138 48 78 8 4 32 30 2
Gradište 91 59 26 10 6 6 6 4 1 9 65 27 28 10 - 32 28 4
Hrnjevac 58 48 11 9 16 7 5 - - - 51 15 33 2 1 10 10 -
Kula 128 100 37 13 20 14 10 2 4 34 114 41 62 10 1 28 23 5
Kutjevo 844 703 171 142 199 100 58 18 15 137 760 173 486 88 13 141 134 7
Lukač 56 44 15 5 6 5 4 7 2 19 54 19 30 2 3 12 11 1
Mitrovac 48 39 13 5 10 6 1 3 1 8 42 12 24 4 2 9 9 -
Ovčare 43 36 8 8 12 5 1 - 2 16 41 9 24 8 - 7 6 1
Poreč 57 46 22 4 5 7 4 2 2 16 51 21 26 4 - 11 11 -
Šumanovci 40 34 6 5 5 6 6 3 3 24 40 12 27 - 1 6 6 -
Tominovac 65 50 17 8 10 7 5 2 1 9 59 18 28 9 4 15 13 2
Venje 41 29 6 6 10 3 3 1 - - 31 6 22 2 1 12 11 1
Vetovo 334 280 71 45 59 44 36 16 9 73 305 74 196 30 5 54 51 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.