1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Požeško-slavonska županija                                    
Općina Velika 1.684 1.393 365 274 277 247 131 56 43 375 1.541 434 936 129 42 291 277 14
Naselja                                    
Antunovac 71 50 16 9 11 3 5 3 3 26 58 14 34 8 2 21 19 2
Biškupci 115 87 24 17 20 12 9 3 2 16 93 21 62 8 2 28 27 1
Bratuljevci 9 7 3 2 - - 1 1 - - 9 3 5 1 - 2 2 -
Doljanci 25 21 5 5 5 2 2 - 2 17 24 6 15 2 1 4 4 -
Draga 77 67 23 6 14 14 7 2 1 10 74 24 40 7 3 10 10 -
Gornji Vrhovci 7 3 2 - 1 - - - - - 3 1 1 - 1 4 4 -
Kantrovci 4 3 1 1 - 1 - - - - 3 1 2 - - 1 1 -
Klisa - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lučinci 25 16 9 1 - 1 3 1 1 8 16 10 6 - - 9 9 -
Markovac 1 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
Milanovac 22 20 16 1 1 2 - - - - 20 15 4 1 - 2 2 -
Milivojevci 6 4 4 - - - - - - - 4 4 - - - 2 2 -
Nježić 3 2 1 1 - - - - - - 2 2 - - - 1 1 -
Oljasi 22 15 7 3 - 2 2 1 - - 20 10 5 4 1 7 7 -
Ozdakovci 4 3 1 1 - - 1 - - - 3 1 1 1 - 1 1 -
Poljanska 46 36 16 5 2 10 2 1 - - 37 20 15 2 - 10 10 -
Potočani 53 48 13 11 11 7 - 3 3 24 50 12 28 8 2 5 5 -
Radovanci 139 121 31 13 28 25 13 7 4 34 136 37 86 9 4 18 18 -
Smoljanovci 2 2 1 1 - - - - - - 2 2 - - - - - -
Stražeman 58 42 4 9 4 10 6 4 5 47 46 9 34 2 1 16 16 -
Toranj 49 41 5 12 4 13 4 2 1 8 51 18 31 - 2 8 8 -
Trenkovo 244 206 50 43 49 38 21 4 1 8 230 67 142 13 8 38 35 3
Trnovac 88 78 13 11 10 21 12 4 7 61 90 19 62 6 3 10 8 2
Velika 614 520 119 122 117 86 43 20 13 116 569 138 363 56 12 94 88 6

1) Odnosi se na privatna kućanstva.