1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija                                    
Općina Feričanci 849 627 204 137 154 91 21 11 9 83 666 197 377 73 19 222 203 19
Naselja                                    
Feričanci 661 484 164 99 119 73 18 7 4 38 512 152 290 56 14 177 162 15
Gazije 36 22 8 6 3 2 1 1 1 10 24 10 10 3 1 14 14 -
Valenovac 68 52 10 18 17 5 1 - 1 9 55 12 39 2 2 16 13 3
Vučjak Feričanački 84 69 22 14 15 11 1 3 3 26 75 23 38 12 2 15 14 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.