1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija                                    
Općina Koška 1.464 1.120 343 213 288 166 69 25 16 147 1.225 348 712 132 33 344 323 21
Naselja                                    
Andrijevac 66 47 18 8 11 6 1 1 2 23 53 19 27 5 2 19 17 2
Branimirovac 44 22 12 3 5 2 - - - - 23 12 8 3 - 22 20 2
Breznica Našička 215 168 44 28 50 31 10 4 1 8 189 51 114 17 7 47 46 1
Koška 532 439 121 91 122 63 28 8 6 52 479 132 291 46 10 93 90 3
Ledenik 100 59 27 9 13 3 4 - 3 27 62 22 27 9 4 41 40 1
Lug Subotički 133 104 35 17 17 14 13 6 2 20 121 37 64 15 5 29 29 -
Niza 164 123 39 18 39 18 5 2 2 17 131 37 80 14 - 41 38 3
Normanci 99 68 23 15 13 12 3 2 - - 69 12 40 13 4 31 26 5
Ordanja 54 47 12 12 9 10 3 1 - - 54 17 33 4 - 7 4 3
Topoline 57 43 12 12 9 7 2 1 - - 44 9 28 6 1 14 13 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.