1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija                                    
Općina Marijanci 867 676 201 122 147 118 57 21 10 83 745 193 435 97 20 191 182 9
Naselja                                    
Bočkinci 58 48 11 10 8 9 7 1 2 16 60 20 35 4 1 10 10 -
Brezovica 32 22 10 5 3 4 - - - - 22 9 11 2 - 10 9 1
Čamagajevci 83 65 22 10 12 10 4 6 1 8 78 22 36 17 3 18 16 2
Črnkovci 295 231 69 47 56 41 14 4 - - 239 62 146 27 4 64 60 4
Kunišinci 124 91 34 12 29 9 5 1 1 8 94 19 54 19 2 33 33 -
Marijanci 273 218 55 37 39 45 27 9 6 51 251 61 153 27 10 55 53 2
Marjanski Ivanovci 2 1 - 1 - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.