1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija                                    
Općina Podgorač 1.206 828 278 170 190 121 43 15 11 96 897 289 474 103 31 378 347 31
Naselja                                    
Bijela Loza 86 56 24 11 11 9 1 - - - 60 23 21 11 5 30 29 1
Budimci 264 188 67 47 36 21 12 1 4 35 210 79 97 27 7 76 68 8
Kelešinka 26 20 7 7 4 2 - - - - 20 5 10 4 1 6 6 -
Kršinci 54 38 20 6 4 4 2 1 1 9 40 16 17 6 1 16 16 -
Ostrošinci 54 36 18 7 7 2 1 1 - - 39 16 18 4 1 18 16 2
Podgorač 331 221 60 43 53 44 12 5 4 36 237 59 144 25 9 110 100 10
Poganovci 122 70 25 13 18 8 4 1 1 8 76 26 41 6 3 52 49 3
Razbojište 120 84 24 18 16 14 7 4 1 8 92 28 53 10 1 36 33 3
Stipanovci 149 115 33 18 41 17 4 2 - - 123 37 73 10 3 34 30 4

1) Odnosi se na privatna kućanstva.