1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija                                    
Općina Donja Motičina 627 478 141 94 128 69 36 9 1 8 504 124 309 59 12 149 141 8
Naselja                                    
Donja Motičina 436 339 101 63 94 54 22 4 1 8 351 84 219 41 7 97 89 8
Gornja Motičina 28 17 7 5 2 - 2 1 - - 20 6 8 4 2 11 11 -
Seona 163 122 33 26 32 15 12 4 - - 133 34 82 14 3 41 41 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.