1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija                                    
Općina Magadenovac 767 577 199 112 125 86 28 16 11 95 636 237 337 51 11 190 180 10
Naselja                                    
Beničanci 193 150 48 26 35 24 9 1 7 63 160 53 93 13 1 43 40 3
Kućanci 218 159 57 36 25 23 7 8 3 24 184 72 86 22 4 59 55 4
Lacići 137 100 29 15 29 17 5 4 1 8 112 39 66 6 1 37 36 1
Magadenovac 34 29 8 6 11 2 2 - - - 31 10 20 - 1 5 5 -
Malinovac 36 34 15 6 5 6 2 - - - 37 19 15 3 - 2 2 -
Šljivoševci 149 105 42 23 20 14 3 3 - - 112 44 57 7 4 44 42 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.