1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Općina Bale 363 283 74 78 94 23 10 3 1 9 298 71 189 22 16 80 76 4
Naselja                                    
Bale 299 240 59 68 81 19 9 3 1 9 254 57 164 18 15 59 57 2
Golaš 33 25 9 5 6 4 1 - - - 26 9 14 2 1 8 7 1
Krmed 31 18 6 5 7 - - - - - 18 5 11 2 - 13 12 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.