1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Općina Barban 953 733 214 167 213 83 41 12 3 25 813 259 476 63 15 220 198 22
Naselja                                    
Balići II Dio 5 3 1 - 2 - - - - - 3 - 2 1 - 2 2 -
Barban 83 64 19 14 25 4 2 - - - 68 22 42 4 - 19 17 2
Bičići 27 21 4 5 6 3 2 1 - - 25 8 16 1 - 6 5 1
Borinići 6 5 4 - 1 - - - - - 5 3 1 1 - 1 1 -
Cvitići 26 17 3 - 8 6 - - - - 17 2 14 1 - 9 8 1
Dolica 18 12 3 2 3 - 3 1 - - 14 6 8 - - 6 5 1
Draguzeti 30 21 8 4 7 1 1 - - - 22 6 13 3 - 9 8 1
Glavani 30 23 6 5 7 5 - - - - 26 8 14 3 1 7 7 -
Gorica 29 26 1 7 6 4 7 - 1 8 35 7 25 3 - 3 3 -
Grandići 39 32 7 12 3 7 2 1 - - 36 10 22 4 - 7 7 -
Hrboki 77 53 22 13 13 5 - - - - 55 25 28 1 1 24 22 2
Jurićev Kal 21 17 6 2 2 5 - 2 - - 21 7 12 2 - 4 3 1
Koromani 20 13 2 1 6 1 2 1 - - 16 5 11 - - 7 5 2
Kožljani 26 17 3 5 7 1 1 - - - 18 5 12 1 - 9 7 2
Manjadvorci 55 46 11 12 14 6 2 - 1 8 52 12 36 4 - 9 9 -
Medančići 7 5 1 - 3 - 1 - - - 6 1 4 1 - 2 2 -
Melnica 61 47 11 11 19 4 1 1 - - 51 19 30 1 1 14 14 -
Orihi 33 28 9 7 3 6 2 - 1 9 32 8 18 3 3 5 5 -
Petehi 33 26 8 6 4 3 4 1 - - 33 13 18 1 1 7 6 1
Prhati 49 44 10 10 21 2 - 1 - - 47 15 26 5 1 5 4 1
Puntera 58 35 14 11 6 2 2 - - - 37 13 21 2 1 23 20 3
Rajki 6 3 2 - 1 - - - - - 3 2 1 - - 3 3 -
Rebići 44 41 15 9 11 2 4 - - - 45 17 24 4 - 3 3 -
Rojnići 19 16 9 2 4 1 - - - - 16 4 6 5 1 3 3 -
Šajini 59 46 13 14 9 5 3 2 - - 52 17 29 5 1 13 10 3
Vadreš 20 15 4 3 5 2 1 - - - 16 3 10 3 - 5 5 -
Varoš 18 14 7 1 4 1 - 1 - - 15 4 7 1 3 4 4 -
Želiski 54 43 11 11 13 7 1 - - - 47 17 26 3 1 11 10 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.