1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Grad Buje 1.903 1.474 431 389 496 109 34 8 7 64 1.553 385 932 201 35 429 406 23
Naselja                                    
Baredine 22 15 1 4 5 3 2 - - - 17 1 12 3 1 7 7 -
Bibali 32 22 8 3 11 - - - - - 23 7 13 3 - 10 10 -
Brdo 7 4 1 2 1 - - - - - 4 1 2 1 - 3 2 1
Brič 9 6 5 1 - - - - - - 6 4 1 1 - 3 3 -
Buje 1.060 839 226 243 303 49 10 5 3 30 875 190 539 127 19 221 207 14
Buroli 21 17 5 2 3 5 1 - 1 10 20 7 12 1 - 4 4 -
Gamboci 33 27 8 9 5 2 2 - 1 8 27 4 17 4 2 6 5 1
Kaldanija 49 37 15 8 11 2 1 - - - 38 11 19 4 4 12 12 -
Kanegra - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kaštel 193 145 49 32 51 9 4 - - - 150 43 90 16 1 48 47 1
Krasica 55 37 7 11 11 5 3 - - - 42 11 26 4 1 18 18 -
Kršete 45 38 8 15 11 3 - - 1 8 39 8 27 4 - 7 6 1
Kućibreg 15 10 8 2 - - - - - - 10 6 2 2 - 5 5 -
Lozari 8 7 4 2 1 - - - - - 7 3 3 1 - 1 1 -
Marušići 63 48 14 10 17 6 1 - - - 52 16 31 4 1 15 14 1
Merišće 38 30 14 7 4 3 1 1 - - 33 15 13 5 - 8 8 -
Momjan 93 70 13 14 29 6 5 2 1 8 79 18 54 5 2 23 23 -
Oskoruš 25 14 6 2 2 4 - - - - 15 7 7 1 - 11 9 2
Plovanija 79 64 22 14 15 10 3 - - - 70 23 38 6 3 15 13 2
Sveta Marija na Krasu - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Triban 56 44 17 8 16 2 1 - - - 46 10 26 9 1 12 12 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.