1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Općina Grožnjan 292 202 62 44 66 23 4 3 - - 215 55 124 31 5 90 75 15
Naselja                                    
Antonci 26 17 6 3 5 3 - - - - 19 5 10 4 - 9 7 2
Bijele Zemlje 30 22 6 4 7 4 1 - - - 24 8 14 2 - 8 4 4
Grožnjan 69 48 13 13 17 3 - 2 - - 51 15 33 3 - 21 19 2
Kostanjica 21 13 4 3 5 1 - - - - 13 4 7 2 - 8 7 1
Kuberton 8 7 4 1 1 - 1 - - - 8 2 3 3 - 1 1 -
Makovci 39 27 11 5 7 3 - 1 - - 29 6 14 6 3 12 11 1
Martinčići 48 32 7 7 11 6 1 - - - 34 7 23 3 1 16 15 1
Šterna 31 21 7 4 10 - - - - - 21 6 10 5 - 10 7 3
Vrnjak - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Završje 20 15 4 4 3 3 1 - - - 16 2 10 3 1 5 4 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.