1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Grad Novigrad 1.345 1.060 300 308 332 85 22 8 5 49 1.120 278 677 127 38 285 267 18
Naselja                                    
Antenal 55 42 16 8 13 3 1 - 1 10 45 15 26 2 2 13 12 1
Bužinija 154 133 38 41 37 10 3 2 2 17 142 40 84 13 5 21 21 -
Dajla 130 101 30 25 35 8 3 - - - 108 32 62 7 7 29 27 2
Mareda 125 100 15 32 31 19 3 - - - 104 12 75 16 1 25 24 1
Novigrad 881 684 201 202 216 45 12 6 2 22 721 179 430 89 23 197 183 14

1) Odnosi se na privatna kućanstva.