1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Grad Pazin 2.941 2.386 570 564 746 304 136 48 18 151 2.580 589 1.679 255 57 555 526 29
Naselja                                    
Beram 62 53 11 7 12 11 7 3 2 16 62 13 40 2 7 9 9 -
Bertoši 82 76 20 18 24 9 2 3 - - 81 21 55 5 - 6 5 1
Brajkovići 87 77 8 11 20 18 13 5 2 16 95 18 71 2 4 10 10 -
Butoniga 24 20 3 4 6 4 1 1 1 9 24 3 14 6 1 4 4 -
Grdoselo 51 33 10 7 7 3 2 4 - - 39 11 22 5 1 18 17 1
Heki 131 113 23 23 32 17 12 4 2 18 129 33 92 3 1 18 17 1
Ježenj 46 38 12 5 13 6 2 - - - 39 10 23 6 - 8 7 1
Kašćerga 76 64 12 16 12 8 10 4 2 17 74 13 48 12 1 12 10 2
Kršikla 17 11 2 - 4 3 2 - - - 12 3 8 1 - 6 5 1
Lindar 130 106 27 29 22 17 9 1 1 8 117 35 76 5 1 24 23 1
Lovrin 101 83 17 12 30 17 4 2 1 8 91 19 65 6 1 18 15 3
Pazin 1.710 1.357 341 372 470 121 42 8 3 24 1.422 317 912 162 31 353 339 14
Trviž 113 99 17 15 28 23 11 3 2 18 109 17 81 8 3 14 14 -
Vela Traba 64 52 11 11 14 7 7 2 - - 57 17 36 4 - 12 11 1
Zabrežani 119 106 30 16 28 22 6 3 1 8 119 29 70 17 3 13 13 -
Zamask 18 12 3 1 3 3 1 1 - - 12 2 8 2 - 6 5 1
Zamaski Dol 19 16 7 2 2 3 - 2 - - 17 8 8 - 1 3 3 -
Zarečje 91 70 16 15 19 12 5 2 1 9 81 20 50 9 2 21 19 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.