1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Grad Umag 4.622 3.640 1.099 1.048 1.168 221 70 25 9 78 3.795 1.002 2.289 426 78 982 913 69
Naselja                                    
Babići 168 125 39 34 38 8 6 - - - 132 38 76 17 1 43 38 5
Bašanija 95 69 24 19 21 4 1 - - - 74 26 40 8 - 26 24 2
Crveni Vrh 58 45 7 15 18 2 3 - - - 49 11 35 2 1 13 12 1
Čepljani 61 43 15 9 16 3 - - - - 45 17 24 4 - 18 17 1
Đuba 28 24 6 6 8 4 - - - - 25 6 17 2 - 4 4 -
Finida 117 104 24 39 31 7 3 - - - 107 25 73 5 4 13 9 4
Juricani 71 61 18 14 24 3 1 - 1 8 65 21 40 2 2 10 8 2
Katoro 5 3 - - 3 - - - - - 3 - 3 - - 2 2 -
Kmeti 91 74 22 26 18 5 1 1 1 9 78 24 46 8 - 17 14 3
Križine 71 55 19 8 20 6 2 - - - 57 19 33 4 1 16 16 -
Lovrečica 57 42 14 9 13 5 - 1 - - 46 12 27 3 4 15 15 -
Materada 52 37 14 12 7 3 1 - - - 38 12 23 3 - 15 14 1
Monterol 6 5 1 1 2 1 - - - - 5 - 4 1 - 1 1 -
Murine 208 169 36 39 78 13 2 1 - - 176 36 125 14 1 39 35 4
Petrovija 138 111 30 33 34 9 3 1 1 8 119 24 70 21 4 27 26 1
Savudrija 101 69 25 20 22 2 - - - - 69 18 42 9 - 32 31 1
Seget 60 53 11 19 13 9 1 - - - 55 8 36 8 3 7 6 1
Sveta Marija na Krasu 90 81 20 20 26 11 3 1 - - 83 19 55 7 2 9 9 -
Umag 2.810 2.210 688 650 698 115 37 16 6 53 2.302 596 1.364 292 50 600 563 37
Valica 72 61 22 12 18 5 3 1 - - 65 22 32 9 2 11 11 -
Vardica 28 19 5 5 7 - 2 - - - 20 7 13 - - 9 8 1
Vilanija 58 51 15 16 14 3 1 2 - - 52 15 35 2 - 7 5 2
Zambratija 177 129 44 42 39 3 - 1 - - 130 46 76 5 3 48 45 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.