1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Istarska županija                                    
Općina Vodnjan 1.925 1.562 469 410 466 152 35 17 13 113 1.627 423 984 186 34 363 348 15
Naselja                                    
Gajana 52 39 13 6 14 5 1 - - - 41 13 25 - 3 13 13 -
Galižana 455 381 103 108 126 34 5 4 1 8 396 92 249 51 4 74 69 5
Peroj 274 212 70 61 52 22 5 2 - - 222 74 125 20 3 62 59 3
Vodnjan 1.144 930 283 235 274 91 24 11 12 105 968 244 585 115 24 214 207 7

1) Odnosi se na privatna kućanstva.