1. STANOVI PREMA NAČINU KORIŠTENJA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

    Ukupno Stanovi za stalno stanovanje Stanovi koji se koriste povremeno Stanovi u kojima
se samo obavljala
djelatnost
ukupno nastanjeni privremeno nenastanjeni napušteni stanovi za odmor u vrijeme sezonskih
radova u poljoprivredi
                   
Sisačko-moslavačka županija broj 85.505 79.582 60.541 12.941 6.100 4.900 876 147
  m 2 5.935.114 5.711.668 4.465.086 867.916 378.666 187.292 24.278 11.876
Gradovi                  
Glina broj 5.589 5.426 3.018 1.927 481 154 2 7
  m 2 379.812 371.629 211.583 130.019 30.027 7.508 75 600
Hrvatska Kostajnica broj 1.388 1.367 928 271 168 20 - 1
  m 2 109.003 107.394 75.189 20.467 11.738 1.577 - 32
Kutina broj 9.320 8.878 7.748 990 140 321 103 18
  m 2 671.426 653.264 583.430 63.403 6.431 13.609 3.210 1.343
Novska broj 5.295 5.214 4.340 711 163 69 1 11
  m 2 377.406 373.480 319.154 46.054 8.272 3.147 30 749
Petrinja broj 10.122 9.689 7.206 1.889 594 420 1 12
  m 2 749.551 729.828 554.257 136.522 39.049 18.608 30 1.085
Sisak broj 21.317 20.933 17.896 2.682 355 285 18 81
  m 2 1.484.881 1.465.037 1.273.128 171.913 19.996 13.369 733 5.742
Općine                  
Donji Kukuruzari broj 902 898 659 206 33 4 - -
  m 2 69.385 69.167 53.139 14.150 1.878 218 - -
Dvor broj 5.332 5.283 2.190 675 2.418 48 - 1
  m 2 375.543 373.323 164.788 51.594 156.941 2.185 - 35
Gvozd broj 2.090 1.936 1.437 240 259 153 1 -
  m 2 135.003 126.610 95.236 16.391 14.983 8.343 50 -
Hrvatska Dubica broj 1.058 1.053 760 181 112 4 1 -
  m 2 73.276 73.087 53.498 12.113 7.476 154 35 -
Jasenovac broj 1.484 1.428 871 340 217 55 1 -
  m 2 98.783 95.848 58.451 20.694 16.703 2.903 32 -
Lekenik broj 4.247 2.514 2.014 299 201 1.727 6 -
  m 2 229.452 174.011 145.037 19.832 9.142 55.310 131 -
Lipovljani broj 1.380 1.359 1.196 131 32 18 3 -
  m 2 107.624 106.610 95.727 9.299 1.584 890 124 -
Majur broj 818 801 507 218 76 16 - 1
  m 2 57.301 56.042 38.206 13.548 4.288 1.109 - 150
Martinska Ves broj 1.601 1.558 1.307 196 55 38 1 4
  m 2 145.154 142.498 124.023 14.191 4.284 2.114 72 470
Popovača broj 6.074 4.505 3.876 511 118 1.270 299 -
  m 2 379.659 327.091 289.758 31.776 5.557 43.857 8.711 -
Sunja broj 3.741 3.687 2.659 597 431 43 3 8
  m 2 266.048 262.033 194.226 41.385 26.422 2.581 194 1.240
Topusko broj 1.915 1.880 992 712 176 32 1 2
  m 2 128.901 126.997 70.958 45.265 10.774 1.486 48 370
Velika Ludina broj 1.832 1.173 937 165 71 223 435 1
  m 2 96.906 77.719 65.298 9.300 3.121 8.324 10.803 60