1. STANOVI PREMA NAČINU KORIŠTENJA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

    Ukupno Stanovi za stalno stanovanje Stanovi koji se koriste povremeno Stanovi u kojima
se samo obavljala
djelatnost
ukupno nastanjeni privremeno nenastanjeni napušteni stanovi za odmor u vrijeme sezonskih
radova u poljoprivredi
                   
Karlovačka županija broj 63.418 58.339 47.839 7.399 3.101 4.691 166 222
  m 2 4.223.686 3.979.379 3.361.538 453.027 164.814 222.518 7.295 14.494
Gradovi                  
Duga Resa broj 5.027 4.530 4.047 388 95 483 10 4
  m 2 339.361 311.717 283.260 24.105 4.352 26.859 389 396
Karlovac broj 25.344 24.498 20.683 3.131 684 645 14 187
  m 2 1.709.645 1.665.627 1.442.178 186.849 36.600 31.483 633 11.902
Ogulin broj 6.332 5.747 5.051 579 117 548 30 7
  m 2 418.968 388.999 348.278 35.281 5.440 27.835 1.644 490
Ozalj broj 3.794 3.247 2.509 389 349 515 28 4
  m 2 287.492 262.762 220.737 25.192 16.833 23.493 1.038 199
Slunj broj 2.893 2.679 2.024 481 174 208 2 4
  m 2 178.230 167.451 127.877 29.891 9.683 10.443 36 300
Općine                  
Barilovići broj 1.466 1.167 1.011 72 84 293 6 -
  m 2 89.866 75.047 66.754 4.158 4.135 14.370 449 -
Bosiljevo broj 877 741 533 101 107 135 1 -
  m 2 51.182 44.561 33.311 5.602 5.648 6.576 45 -
Cetingrad broj 867 862 779 73 10 4 - 1
  m 2 60.242 59.497 53.765 4.719 1.013 405 - 340
Draganić broj 1.432 1.143 948 112 83 273 13 3
  m 2 95.406 86.862 75.981 6.863 4.018 8.018 321 205
Generalski Stol broj 1.660 1.318 1.046 133 139 327 15 -
  m 2 98.881 84.914 70.367 7.665 6.882 13.247 720 -
Josipdol broj 1.907 1.808 1.347 345 116 90 9 -
  m 2 112.805 108.785 88.156 16.095 4.534 3.677 343 -
Krnjak broj 1.172 1.091 765 270 56 80 1 -
  m 2 76.773 72.422 49.580 19.035 3.807 4.286 65 -
Lasinja broj 911 752 644 96 12 158 - 1
  m 2 64.558 55.845 47.375 7.491 979 8.656 - 57
Netretić broj 1.846 1.512 1.127 96 289 324 9 1
  m 2 98.216 83.504 65.838 5.039 12.627 14.363 319 30
Plaški broj 1.545 1.508 874 278 356 33 3 1
  m 2 106.770 104.955 64.455 18.147 22.353 1.563 186 66
Rakovica broj 1.047 998 780 172 46 49 - -
  m 2 70.746 68.047 54.608 10.733 2.706 2.699 - -
Ribnik broj 369 299 224 29 46 54 15 1
  m 2 21.508 18.484 14.522 1.665 2.297 2.383 601 40
Saborsko broj 431 410 292 115 3 20 1 -
  m 2 24.885 24.011 17.375 6.491 145 829 45 -
Tounj broj 882 590 501 66 23 284 4 4
  m 2 44.975 32.433 27.997 3.440 996 12.138 195 209
Vojnić broj 2.392 2.326 1.715 384 227 60 3 3
  m 2 168.294 165.043 122.817 27.351 14.875 2.935 156 160
Žakanje broj 1.224 1.113 939 89 85 108 2 1
  m 2 104.883 98.413 86.307 7.215 4.891 6.260 110 100