1. STANOVI PREMA NAČINU KORIŠTENJA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

    Ukupno Stanovi za stalno stanovanje Stanovi koji se koriste povremeno Stanovi u kojima
se samo obavljala
djelatnost
ukupno nastanjeni privremeno nenastanjeni napušteni stanovi za odmor u vrijeme sezonskih
radova u poljoprivredi
                   
Koprivničko-križevačka županija broj 49.552 43.163 38.215 3.998 950 4.668 1.654 67
  m 2 3.711.485 3.491.695 3.168.368 273.218 50.109 161.260 53.457 5.073
Gradovi                  
Đurđevac broj 3.881 3.134 2.772 325 37 267 476 4
  m 2 287.540 262.075 238.758 21.333 1.984 11.236 14.081 148
Koprivnica broj 13.058 10.829 9.892 842 95 1.745 453 31
  m 2 962.585 896.903 830.746 60.927 5.230 51.840 11.430 2.412
Križevci broj 8.239 7.665 6.784 657 224 538 24 12
  m 2 615.670 593.421 536.770 45.169 11.482 20.588 696 965
Općine                  
Drnje broj 681 680 631 45 4 1 - -
  m 2 56.228 56.144 53.013 2.966 165 84 - -
Đelekovec broj 654 648 561 84 3 6 - -
  m 2 52.780 52.520 47.267 5.091 162 260 - -
Ferdinandovac broj 734 731 642 65 24 3 - -
  m 2 63.628 63.460 57.690 4.339 1.431 168 - -
Gola broj 951 925 817 87 21 25 1 -
  m 2 82.996 81.454 73.867 6.220 1.367 1.472 70 -
Gornja Rijeka broj 597 579 548 25 6 18 - -
  m 2 45.158 44.029 42.031 1.720 278 1.129 - -
Hlebine broj 580 562 480 67 15 16 1 1
  m 2 41.382 40.622 35.321 4.553 748 601 69 90
Kalinovac broj 640 636 540 83 13 3 - 1
  m 2 58.975 58.767 52.214 5.871 682 158 - 50
Kalnik broj 600 489 427 17 45 111 - -
  m 2 43.232 38.951 35.450 972 2.529 4.281 - -
Kloštar Podravski broj 1.637 1.288 1.134 142 12 2 346 1
  m 2 124.291 105.224 94.118 10.344 762 100 18.935 32
Koprivnički Bregi broj 884 881 811 61 9 1 1 1
  m 2 65.520 65.230 60.798 3.972 460 80 60 150
Koprivnički Ivanec broj 705 704 653 46 5 1 - -
  m 2 64.393 64.351 60.640 3.448 263 42 - -
Legrad broj 1.568 1.137 981 125 31 425 1 5
  m 2 103.642 88.766 79.935 7.481 1.350 14.641 30 205
Molve broj 981 810 686 105 19 166 5 -
  m 2 73.973 67.515 58.471 8.138 906 6.307 151 -
Novigrad Podravski broj 2.060 1.241 1.023 148 70 633 184 2
  m 2 119.210 98.348 83.783 10.776 3.789 17.936 2.601 325
Novo Virje broj 558 556 434 78 44 2 - -
  m 2 49.087 49.037 41.005 5.481 2.551 50 - -
Peteranec broj 1.003 1.001 896 83 22 2 - -
  m 2 78.197 78.127 72.220 4.932 975 70 - -
Podravske Sesvete broj 686 686 566 118 2 - - -
  m 2 54.855 54.855 47.487 7.298 70 - - -
Rasinja broj 1.699 1.328 1.182 89 57 330 40 1
  m 2 128.165 112.615 102.530 6.478 3.607 14.354 1.176 20
Sokolovac broj 1.448 1.395 1.193 135 67 52 1 -
  m 2 110.046 107.473 95.410 8.825 3.238 2.523 50 -
Sveti Ivan Žabno broj 2.201 2.023 1.679 276 68 140 32 6
  m 2 151.806 143.763 124.577 16.413 2.773 6.488 989 566
Sveti Petar Orehovec broj 1.565 1.398 1.252 111 35 164 2 1
  m 2 113.097 107.111 97.991 7.340 1.780 5.802 124 60
Virje broj 1.942 1.837 1.631 184 22 17 87 1
  m 2 165.029 160.934 146.276 13.131 1.527 1.050 2.995 50