Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

  Popis poljoprivrede 2003.

TERITORIJALNI USTROJ

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 90/92.), po kojem je formirana 21 županija uključujući Grad Zagreb, 70 gradova i 419 općina.

Od 1992. broj županija, gradova i općina se mijenjao, stoga upućujemo korisnike podataka na Narodne novine u kojima su te promjene objavljivane (NN, br. 69/95., 10/97., 124/97., 68/98., 22/99., 117/99., 128/99., 44/00., 129/00., 92/01., 83/02. i 25/03.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina ((NN, br. 10/97.) Grad Zagreb se kao glavni grad Republike Hrvatske definira kao posebna i jedinstvena teritorijalna i upravna jedinica.

Na temelju čl. 78. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik, br. 19/99.) u Gradu Zagrebu osnovano je 17 gradskih četvrti u kojima građani Grada Zagreba ostvaruju svoje pravo na mjesnu samoupravu.

Imenovanje te određivanje područja županija, gradova i općina ovlast su Hrvatskoga sabora, a imenovanje i odluke o područjima naselja ovlast su gradova i općina.

Promjene u imenima i područjima županija, gradova i općina objavljuju se u Narodnim novinama, dok se promjene u imenima i područjima naselja objavljuju u službenim glasilima županija odnosno gradova i općina.

Svi podaci iskazani na ovome mediju odnose se na teritorijalni ustroj Republike Hrvatske prema stanju na dan 1. lipnja 2003., kada je bilo 20 županija, Grad Zagreb s posebnim položajem te 122 grada i 426 općina.

Podaci za novoosnovanu općinu Kolan navedeni su s podacima grada Paga zbog nejasno definiranih granica (NN, br. 25/03.).