POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Koprivničko-križevačka županija            
Koprivnica 31.690 30.872 10.848 10.839 14.704 12.429
Naselja            
Bakovčica 322 322 116 116 248 136
Draganovec 510 506 179 179 557 187
Herešin 733 724 216 216 250 248
Jagnjedovec 352 340 117 117 266 130
Koprivnica 24.537 23.896 8.551 8.542 10.599 9.910
Kunovec Breg 711 639 253 253 699 277
Reka 1.542 1.519 447 447 697 510
Starigrad 2.433 2.392 795 795 1.200 843
Štaglinec 488 473 143 143 156 156
Naknadno popisani 62 61 31 31 32 32