POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Osječko-baranjska županija            
Đurđenovac 6.860 6.743 2.469 2.469 3.027 2.980
Naselja            
Beljevina 715 707 246 246 321 308
Bokšić 437 435 137 137 197 197
Bokšić Lug 262 255 89 89 105 105
Đurđenovac 3.009 2.938 1.106 1.106 1.288 1.279
Gabrilovac 65 63 29 29 36 36
Klokočevci 430 428 161 161 203 200
Krčevina 117 115 45 45 52 52
Ličko Novo Selo 98 97 41 41 54 54
Lipine 69 69 22 22 33 33
Našičko Novo Selo 350 340 114 114 141 132
Pribiševci 391 391 139 139 172 172
Sušine 285 281 112 112 139 136
Šaptinovci 554 546 199 199 251 247
Teodorovac 78 78 29 29 35 29