POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Osječko-baranjska županija            
Feričanci 2.198 2.144 823 823 1.114 1.040
Naselja            
Feričanci 1.676 1.628 634 634 806 767
Gazije 53 53 24 24 87 54
Valenovac 190 186 72 72 106 106
Vučjak Feričanački 279 277 93 93 115 113