POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Osječko-baranjska županija            
Koška 4.094 3.992 1.392 1.392 1.743 1.715
Naselja            
Andrijevac 159 158 50 50 92 89
Branimirovac 95 95 37 37 48 48
Breznica Našička 640 614 220 220 245 245
Koška 1.559 1.532 521 521 623 614
Ledenik 197 193 74 74 116 116
Lug Subotički 356 331 123 123 163 163
Niza 444 426 153 153 178 178
Normanci 332 331 111 111 147 144
Ordanja 164 164 51 51 68 57
Topoline 148 148 52 52 63 61