POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Osječko-baranjska županija            
Levanjska Varoš 1.204 1.196 385 381 667 545
Naselja            
Borojevci 0 0 0 0 0 0
Breznica Đakovačka 349 349 77 75 142 98
Čenkovo 0 0 0 0 0 0
Levanjska Varoš 304 304 99 98 124 124
Majar 150 144 58 58 106 90
Milinac 28 28 9 9 17 16
Musić 78 78 28 28 47 47
Ovčara 23 23 11 11 35 11
Paučje 56 56 22 21 70 34
Ratkov Dol 28 28 10 10 14 14
Slobodna Vlast 188 186 71 71 112 111