POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Osječko-baranjska županija            
Našice 16.643 16.228 5.652 5.651 6.646 6.406
Naselja            
Brezik Našički 359 349 121 121 139 136
Ceremošnjak 137 108 44 44 66 60
Crna Klada 0 0 0 0 0 0
Gradac Našički 163 152 58 58 65 64
Granice 109 109 35 35 49 45
Jelisavac 1.321 1.265 434 434 465 465
Lađanska 334 304 102 102 128 127
Lila 195 195 59 59 69 69
Londžica 191 189 72 72 114 109
Makloševac 143 126 55 55 70 66
Markovac Našički 1.592 1.571 539 539 582 579
Martin 1.129 1.075 368 368 422 416
Našice 8.048 7.894 2.839 2.838 3.391 3.223
Polubaše 17 17 6 6 12 9
Ribnjak 53 51 19 19 19 19
Rozmajerovac 25 25 9 9 12 12
Velimirovac 1.144 1.130 360 360 401 395
Vukojevci 927 922 275 275 341 328
Zoljan 731 724 241 241 284 267
Naknadno popisani 25 22 16 16 17 17