POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Osječko-baranjska županija            
Podgorač 2.916 2.894 1.010 1.010 1.627 1.580
Naselja            
Bijela Loza 154 154 69 69 124 118
Budimci 680 672 238 238 359 343
Kelešinka 57 57 19 19 28 27
Kršinci 127 127 44 44 88 85
Ostrošinci 97 97 36 36 82 82
Podgorač 873 867 284 284 438 438
Poganovci 238 234 95 95 200 192
Razbojište 286 283 89 89 130 129
Stipanovci 404 403 136 136 178 166