POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Osječko-baranjska županija            
Vuka 1.237 1.184 419 419 448 434
Naselja            
Hrastovac 174 173 54 54 49 48
Lipovac Hrastinski 82 81 23 23 28 26
Vuka 981 930 342 342 371 360