POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Osječko-baranjska županija            
Donja Motičina 1.732 1.647 591 591 753 721
Naselja            
Donja Motičina 1.255 1.198 418 418 490 488
Gornja Motičina 47 47 23 23 48 41
Seona 430 402 150 150 215 192