POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE, PRVI REZULTATI POPISA 2011.

  Kućanstva Stambene jedinice
Ukupno popisane
osobe
Ukupan broj stanovnika ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno
stanovanje
Istarska županija            
Pazin 8.868 8.630 2.973 2.972 3.717 3.583
Naselja            
Beram 234 233 68 68 96 95
Bertoši 326 323 109 109 149 147
Brajkovići 354 354 93 93 120 116
Butoniga 72 72 24 24 34 24
Grdoselo 120 119 41 41 63 54
Heki 470 469 141 141 191 188
Ježenj 141 139 47 47 60 60
Kašćerga 258 256 74 74 102 94
Kršikla 48 48 14 14 32 24
Lindar 409 403 127 127 182 161
Lovrin 364 358 110 110 120 119
Pazin 4.591 4.382 1.673 1.672 1.987 1.948
Trviž 410 410 121 121 146 142
Vela Traba 227 227 66 66 94 94
Zabrežani 418 417 126 126 167 161
Zamask 59 58 17 17 22 22
Zamaski Dol 51 51 17 17 26 19
Zarečje 294 292 93 93 114 103
Naknadno popisani 22 19 12 12 12 12