Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.


Grafički prikazi:

      G-1. Stanovništvo prema starosti i spolu (piramide stanovništva), Popisi 1953. - 2011.

      G-2. Stanovništvo prema starosti i spolu, Popisi 1953. - 2011.

      G-3. Prosječna starost stanovništva prema narodnosti, Popis 2011.

      G-4. Stanovništvo prema starosti i spolu (piramida stanovništva), Popis 2011.

      G-5. Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju, starosti i spolu, Popis 2011.

      G-6. Žene stare 15 i više godina prema starosti i broju živorođene djece, Popis 2011.

      G-7. Privatna kućanstva prema broju članova, Popis 2011.

      G-8. Udio nepismenih osoba starih 10 i više godina prema spolu, Popisi 1953. – 2011.

      G-9. Udio visokoobrazovanih osoba prema starosti, Popis 2011.

      G-10. Udio visokoobrazovanih osoba prema starosti i spolu, Popis 2011.

      G-11. Udio osoba koje se znaju služiti internetom, prema starosti, Popis 2011.

      G-12. Udio osoba koje se znaju služiti elektroničkom poštom, prema starosti, Popis 2011.