Publikacije


  Prvi rezultati

  Prema statističkim područjima

  Prema Kalendaru objavljivanja

  Prema Programu publiciranja

  Sve publikacije

Popisi


  Popis stanovništva 2011.

  Probni popis stanovništva 2009.

  Popis stanovništva 2001.

  Popis poljoprivrede 2003.

Baze podataka


  PC AXIS baze podataka
   Poljoprivreda, lov, šumarstvo
     i ribarstvo

   Industrija
   Robna razmjena s
     inozemstvom

   Trgovina na malo
   Turizam
   Transport i komunikacije
   Okoliš
   Zaposlenost i plaće
   Cijene
   Osobna potrošnja i pokazatelji
     siromaštva

   Strukturne poslovne statistike
   Pravosuđe
   Stanovništvo
   Popis stanovništva 2011
   Popis poljoprivrede 2003.
   Naselja i stanovništvo
     RH 1857. - 2001.

   Subnacionalne statistike

  Registar poslovnih subjekata

  Sektorska klasifikacija

Obrasci


  Statistički obrasci

Važne Informacije


  Zanimljivosti

  Kutak za medije

  Hrvatski statistički sustav

  Statistički savjet RH

  Nacionalni računi

  Kvaliteta

  Intrastat

  Institucionalna suradnja

  Klasifikacije i standardi

  O nama

  Kontakt

  Zapošljavanje u DZS-u

  Tehničke informacije

Linkovi


  Svjetske statistike

  Organizacije i institucije

  Hrvatsko statističko društvo

  Obrazac za korisničke zahtjeve

  ESS – Europski stat. sustav

  UNdata

  Područne jedinice DZS-a

 

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.


 

PODRUČNO USTROJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Prema članku 21. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, NN, br. 92/10. u daljnjem tekstu Zakon, Popis se provodi na temelju službenih podataka iz Registra prostornih jedinica. 
Registar prostornih jedinica je evidencija u kojoj se vode i održavaju podaci o prostornim jedinicama. Vođenje i održavanje Registra prostornih jedinica dano je u nadležnost Državnoj geodetskoj upravi, njezinim područnim uredima za katastar i Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 16/2007, 152/2008 i 124/2010.).
 
Službeni podaci Registra prostornih jedinica, prema njihovom stanju na dan 31. prosinca 2010., koje je trebalo iskazati u formi tehničke dokumentacije za Popis (prema članku 21. Zakona), temelj su za provođenje Popisa. 
 
Zakonom je propisano da se tehnička dokumentacija sastoji od popisa prostornih jedinica, preglednih kartografskih prikaza, skica statističkih i popisnih krugova te obrazaca PK - Podaci o popisnom krugu za sve prostorne jedinice relevantne za provođenje Popisa (država - ujedno i statistička prostorna jedinica 1. razine, statističke prostorne jedinice 2. razine, županije i Grad Zagreb - statističke prostorne jedinice 3. razine, gradove i općine, jedinice mjesne samouprave – gradski kotari, gradske četvrti i područja mjesnih odbora, naselje, statistički krug, popisni krug, ulica i trg te zgrada s pripadajućim kućnim brojevima). 
 
Zakonom je također propisano da se tehnička dokumentacija treba izraditi u analognom (na papiru) i digitalnom obliku.
 
Za izradu tehničke dokumentacije Zakonom je propisano da se ona izrađuje temeljem provedbenih uputa koje donosi ravnatelj Državne geodetske uprave uz suglasnost ravnatelja Državnog zavod za statistiku 
 
Provedbenim uputama određeni su svi sastavni dijelovi tehničke dokumentacije, tijek izrade dokumentacije, rokovi za izvršenje te način izvještavanja o obavljenim poslovima. 
 
Sukladno članku 22. Zakona tehnička dokumentacija sastoji se od popisa prostornih jedinica, preglednih kartografskih prikaza, skica statističkih i popisnih krugova te obrazaca PK.
 
U vrijeme Popisa 2011. u Republici Hrvatskoj postojalo je 20 županija, Grad Zagreb s posebnim položajem, 127 gradova i 429 općina.
Svi podaci iskazani odnose se na teritorijalni ustroj Republike Hrvatske prema stanju na dan 31. ožujka 2011. godine i stanju tehničke dokumentacije Državne geodetske uprave na taj dan, te prema službenom Registru prostornih jedinica Državne geodetske uprave..