2. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA TIPU I BROJU ČLANOVA, POPIS 2011

  Privatna kućanstva
Ukupno Obiteljska kućanstva prema broju članova Neobiteljska kućanstva
svega 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i više svega samačka kućanstva višečlana kućanstva
Republika Hrvatska 1.519.038 1.120.476 366.167 283.762 262.475 121.095 53.572 20.446 7.307 2.949 1.366 1.337 398.562 373.120 25.442
Zagrebačka županija 101.274 80.350 22.307 19.084 19.475 10.456 5.354 2.216 830 327 159 142 20.924 19.587 1.337
Krapinsko-zagorska županija 42.040 32.214 8.389 7.180 7.556 4.721 2.742 1.086 328 121 50 41 9.826 9.237 589
Sisačko-moslavačka županija 62.601 45.171 15.553 11.165 10.332 4.708 2.151 777 278 112 47 48 17.430 16.431 999
Karlovačka županija 47.524 33.712 11.476 8.724 7.625 3.404 1.600 549 194 74 40 26 13.812 13.010 802
Varaždinska županija 55.483 43.345 11.704 10.066 10.207 5.807 3.422 1.375 467 185 60 52 12.138 11.331 807
Koprivničko-križevačka županija 37.938 28.995 8.457 6.910 6.600 3.578 2.015 860 327 141 49 58 8.943 8.396 547
Bjelovarsko-bilogorska županija 41.128 30.740 9.988 7.295 6.807 3.624 1.829 677 285 109 63 63 10.388 9.864 524
Primorsko-goranska županija 117.009 83.487 31.421 24.588 19.645 5.380 1.691 474 147 76 34 31 33.522 31.503 2.019
Ličko-senjska županija 19.617 13.450 5.156 3.224 2.948 1.312 516 202 49 24 9 10 6.167 5.804 363
Virovitičko-podravska županija 29.622 22.227 7.309 5.152 5.182 2.716 1.217 420 143 51 22 15 7.395 7.013 382
Požeško-slavonska županija 26.408 19.731 6.355 4.340 4.436 2.611 1.206 496 162 70 28 27 6.677 6.362 315
Brodsko-posavska županija 52.056 39.934 12.218 8.807 8.753 5.434 2.730 1.191 471 171 81 78 12.122 11.408 714
Zadarska županija 60.510 45.172 15.428 10.835 10.785 5.027 1.908 747 267 102 42 31 15.338 14.409 929
Osječko-baranjska županija 110.009 81.144 27.267 20.616 19.175 8.593 3.567 1.226 430 135 73 62 28.865 27.231 1.634
Šibensko-kninska županija 41.237 29.373 11.042 7.048 6.686 2.876 1.103 375 137 59 24 23 11.864 11.272 592
Vukovarsko-srijemska županija 61.094 45.779 14.555 10.329 10.108 6.216 2.791 1.111 378 159 66 66 15.315 14.401 914
Splitsko-dalmatinska županija 154.528 118.382 35.561 29.605 29.394 14.438 5.788 2.175 780 290 180 171 36.146 33.558 2.588
Istarska županija 78.732 58.171 20.913 16.710 14.032 4.202 1.497 514 160 69 30 44 20.561 19.505 1.056
Dubrovačko-neretvanska županija 41.636 31.340 9.445 7.716 7.514 3.826 1.679 658 257 126 59 60 10.296 9.538 758
Međimurska županija 35.151 28.329 7.458 6.450 7.036 3.802 2.095 901 311 147 73 56 6.822 6.433 389
Grad Zagreb 303.441 209.430 74.165 57.918 48.179 18.364 6.671 2.416 906 401 177 233 94.011 86.827 7.184