6. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, POPISI 1953. – 2011.
  Popisi
1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
Ukupno 1.031.910 1.167.586 1.289.325 1.423.862 1.544.250 1.477.377 1.519.038
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Samačka kućanstva 14,1 16,0 15,5 16,0 17,8 20,8 24,6
2 člana 16,7 17,7 18,6 21,1 22,5 23,6 25,6
3 člana 18,8 19,4 21,1 21,5 20,2 19,0 18,8
4 člana 18,0 19,1 20,8 22,6 23,5 20,6 17,3
5 članova 13,3 12,9 12,1 10,1 9,2 9,2 8,0
6 članova 8,5 7,5 6,5 5,2 4,4 4,3 3,5
7 i više članova 10,6 7,4 5,4 3,5 2,4 2,5 2,2
               
Prosječan broj članova kućanstva 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,8