7. NAJČEŠĆA MUŠKA I ŽENSKA IMENA PREMA GODINI ROĐENJA OSOBE, POPIS 2011

  Najčešća muška imena Najčešća ženska imena
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Republika Hrvatska                                        
Ukupno IVAN JOSIP MARKO STJEPAN TOMISLAV ŽELJKO IVICA ANTE MARIO NIKOLA MARIJA ANA IVANA MIRJANA KATARINA NADA DRAGICA LJUBICA VESNA MARINA
1929. i ranije IVAN JOSIP STJEPAN FRANJO ANTE NIKOLA PETAR MILAN DRAGUTIN MARKO MARIJA ANA KATA MILKA DRAGICA MARA LJUBICA KATARINA DANICA ANKA
1930.-1939. IVAN JOSIP STJEPAN FRANJO NIKOLA PETAR ANTE MILAN MARKO DRAGUTIN MARIJA ANA KATA DRAGICA LJUBICA MILKA MARA ANKA KATARINA DANICA
1940.-1949. IVAN JOSIP STJEPAN FRANJO ANTE MILAN NIKOLA ANTUN PETAR VLADIMIR MARIJA ANA DRAGICA KATA LJUBICA NADA MARICA KATICA ANKA MILKA
1950.-1959. IVAN JOSIP STJEPAN ŽELJKO BRANKO MILAN IVICA MARIJAN VLADIMIR ANTE MARIJA NADA ANA MIRJANA DRAGICA VESNA MARICA LJUBICA JADRANKA KATICA
1960.-1969. ŽELJKO IVAN IVICA JOSIP DAMIR DARKO MLADEN STJEPAN ZORAN ZLATKO MARIJA VESNA MIRJANA SNJEŽANA LJILJANA GORDANA NADA SANJA MARICA IVANKA
1970.-1979. MARIO IVICA TOMISLAV IVAN DAMIR GORAN ŽELJKO JOSIP IGOR ROBERT IVANA MARIJA SANJA MARIJANA MIRJANA SNJEŽANA ANA GORDANA ANITA MARINA
1980.-1989. IVAN MARKO TOMISLAV MARIO JOSIP GORAN DANIJEL IGOR NIKOLA IVICA IVANA ANA MARTINA MAJA MARIJA MARINA KRISTINA JELENA SANJA NIKOLINA
1990.-1999. IVAN MARKO JOSIP LUKA TOMISLAV FILIP ANTONIO MARIO MATIJA NIKOLA IVANA ANA MARIJA MARTINA PETRA NIKOLINA KRISTINA MATEA KATARINA LUCIJA
2000.-2011. 1) LUKA IVAN MARKO FILIP KARLO JOSIP ANTONIO DAVID PETAR MATEJ LUCIJA ANA LANA PETRA SARA EMA MARIJA NIKA IVANA IVA

1) Za 2011. rođeni zaključno s 31. ožujka.