13. NAJČEŠĆA PREZIMENA, POPIS 2011.

  Najčešća prezimena1)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Republika Hrvatska HORVAT KOVAČEVIĆ BABIĆ MARIĆ JURIĆ NOVAK KOVAČIĆ KNEŽEVIĆ VUKOVIĆ MARKOVIĆ
Zagrebačka županija HORVAT KOVAČIĆ KOS NOVOSEL KOVAČEVIĆ MARIĆ BOŽIĆ BABIĆ KRALJ FILIPOVIĆ
Krapinsko-zagorska županija HORVAT HRŠAK SINKOVIĆ KRALJ HERCEG BELOŠEVIĆ NOVOSEL PAVIĆ LELJAK KUNŠTEK
Sisačko-moslavačka županija KOVAČEVIĆ JURIĆ HORVAT BOGDAN PAVLOVIĆ VUKOVIĆ BABIĆ PERKOVIĆ MARIĆ BOŽIĆ
Karlovačka županija CINDRIĆ SALOPEK PUŠKARIĆ MIHALIĆ VUKOVIĆ BROZOVIĆ MAGDIĆ KATIĆ RADOČAJ ŠKRTIĆ
Varaždinska županija HORVAT NOVAK KOVAČIĆ POSAVEC PLANTAK BIŠKUP PINTARIĆ HORVATIĆ LAZAR SLUNJSKI
Koprivničko-križevačka županija HORVAT KOVAČIĆ POSAVEC KOVAČ SOKAČ LONČAR GOLUBIĆ KOLARIĆ NOVAK KOLAR
Bjelovarsko-bilogorska županija HORVAT KOVAČEVIĆ GRGIĆ JOZIĆ KOVAČ MATIĆ TOMIĆ KOVAČIĆ JAKOVIĆ JURIĆ
Primorsko-goranska županija BABIĆ TOMIĆ KOVAČEVIĆ PETROVIĆ ŠTIMAC KNEŽEVIĆ RUŽIĆ GRGURIĆ MALNAR JOVANOVIĆ
Ličko-senjska županija RUKAVINA PRPIĆ OREŠKOVIĆ TOMLJANOVIĆ VUKELIĆ DEVČIĆ NEKIĆ JURKOVIĆ KOSTELAC MARKOVIĆ
Virovitičko-podravska županija HORVAT KOVAČ KOVAČEVIĆ ŠPOLJARIĆ BLAŽEVIĆ VUKOVIĆ IVANOVIĆ MOSLAVAC KNEŽEVIĆ BOŠNJAK
Požeško-slavonska županija GRGIĆ KOVAČEVIĆ MARIĆ MARKOVIĆ BOŠNJAK TOMIĆ SOLDO BLAŽEVIĆ PAVIĆ VIDOVIĆ
Brodsko-posavska županija KOVAČEVIĆ MARIĆ KNEŽEVIĆ GRGIĆ BABIĆ BLAŽEVIĆ JURIĆ MARJANOVIĆ BARIŠIĆ OPAČAK
Zadarska županija KNEŽEVIĆ ŠARIĆ ZRILIĆ JURJEVIĆ ZUBČIĆ BAŠIĆ BRKIĆ NEKIĆ ŠKARA MILETIĆ
Osječko-baranjska županija KOVAČEVIĆ HORVAT PETROVIĆ KOVAČ KNEŽEVIĆ BOŠNJAK BABIĆ VIDAKOVIĆ ŽIVKOVIĆ PAVLOVIĆ
Šibensko-kninska županija ŽIVKOVIĆ JURIĆ MATIĆ KNEŽEVIĆ ŠKUGOR LOVRIĆ RADIĆ BARIŠIĆ SLAVICA GULIN
Vukovarsko-srijemska županija KOVAČEVIĆ JURIĆ BOŽIĆ BABIĆ KNEŽEVIĆ NIKOLIĆ MARIĆ ŽIVKOVIĆ FILIPOVIĆ LOVRIĆ
Splitsko-dalmatinska županija RADIĆ JUKIĆ JURIĆ BAŠIĆ BABIĆ VUKOVIĆ PERIĆ ŠARIĆ BILIĆ GALIĆ
Istarska županija BENČIĆ BURŠIĆ RADOLOVIĆ PERUŠKO MILETIĆ BOŽIĆ BRAJKOVIĆ MATOŠEVIĆ POROPAT IVANČIĆ
Dubrovačko-neretvanska županija MATIĆ ŽUVELA ŠEPAROVIĆ PAVLOVIĆ SRŠEN JERKOVIĆ VOLAREVIĆ JURKOVIĆ MARINOVIĆ RADIĆ
Međimurska županija NOVAK HORVAT ORŠOŠ ORŠUŠ IGNAC KOVAČIĆ ZADRAVEC MESARIĆ BALOG KOVAČ
Grad Zagreb HORVAT BABIĆ MARIĆ KOVAČEVIĆ KOVAČIĆ MARKOVIĆ MATIĆ JURIĆ PETROVIĆ NOVAK

1) z – agregirani podaci čija je frekvencija manja od 10 jedinica tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju