15. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, OBRAZOVNIM PODRUČJIMA I SPOLU, POPIS 2011.

  Obrazovna područja Spol Ukupno Bez škole 1-3 razreda osnovne
škole
4-7 razreda osnovne
škole
Osnovna škola Srednja škola Visoko obrazovanje Nepoznato
svega industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 1–3 godine i škole za KV i VKV radnike tehničke i srodne strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina gimnazija svega viša škola, I. (VI.)
stupanj fakulteta
i stručni studiji
fakulteti, umjetničke
akademije i sveučilišni
studiji
magisterij (znanstveni,
stručni, umjetnički)
doktorat
Republika Hrvatska Ukupno sv. 3.632.461 62.092 34.786 249.081 773.489 1.911.815 998.648 727.520 185.647 595.233 212.059 352.145 19.327 11.702 5.965
    m 1.731.610 12.664 7.768 76.705 315.683 1.038.800 645.875 326.938 65.987 277.422 99.663 160.579 10.254 6.926 2.568
    ž 1.900.851 49.428 27.018 172.376 457.806 873.015 352.773 400.582 119.660 317.811 112.396 191.566 9.073 4.776 3.397
  Bez škole sv. 62.092 62.092 - - - - - - - - - - - - -
    m 12.664 12.664 - - - - - - - - - - - - -
    ž 49.428 49.428 - - - - - - - - - - - - -
  Opći programi sv. 1.243.846 - 34.786 249.081 773.489 186.490 843 - 185.647 - - - - - -
    m 466.291 - 7.768 76.705 315.683 66.135 148 - 65.987 - - - - - -
    ž 777.555 - 27.018 172.376 457.806 120.355 695 - 119.660 - - - - - -
  Obrazovanje sv. 74.061 - - - - 9.916 - 9.916 - 64.145 41.772 21.849 379 145 -
    m 10.631 - - - - 1.281 - 1.281 - 9.350 6.076 3.120 96 58 -
    ž 63.430 - - - - 8.635 - 8.635 - 54.795 35.696 18.729 283 87 -
  Humanističke znanosti i umjetnost sv. 73.334 - - - - 11.516 486 11.030 - 61.818 4.210 52.622 2.889 2.097 -
    m 22.324 - - - - 3.968 151 3.817 - 18.356 1.333 14.805 1.111 1.107 -
    ž 51.010 - - - - 7.548 335 7.213 - 43.462 2.877 37.817 1.778 990 -
  Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 593.954 - - - - 402.862 157.720 245.142 - 191.092 63.822 119.015 6.856 1.399 -
    m 164.537 - - - - 88.190 38.252 49.938 - 76.347 24.183 47.493 3.755 916 -
    ž 429.417 - - - - 314.672 119.468 195.204 - 114.745 39.639 71.522 3.101 483 -
  Prirodne znanosti sv. 27.173 - - - - 4.886 - 4.886 - 22.287 901 18.239 1.232 1.915 -
    m 12.083 - - - - 2.384 - 2.384 - 9.699 592 7.552 535 1.020 -
    ž 15.090 - - - - 2.502 - 2.502 - 12.588 309 10.687 697 895 -
  Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 910.929 - - - - 802.192 544.630 257.562 - 108.737 38.957 64.471 3.182 2.127 -
    m 701.612 - - - - 621.334 437.498 183.836 - 80.278 30.452 46.043 2.297 1.486 -
    ž 209.317 - - - - 180.858 107.132 73.726 - 28.459 8.505 18.428 885 641 -
  Poljoprivreda sv. 78.059 - - - - 52.823 16.340 36.483 - 25.236 5.844 17.389 1.087 916 -
    m 42.064 - - - - 26.143 7.121 19.022 - 15.921 3.844 10.718 743 616 -
    ž 35.995 - - - - 26.680 9.219 17.461 - 9.315 2.000 6.671 344 300 -
  Zdravstvo i socijalna skrb sv. 122.187 - - - - 71.603 2.016 69.587 - 50.584 17.302 27.973 2.550 2.759 -
    m 23.973 - - - - 9.595 225 9.370 - 14.378 2.862 9.171 883 1.462 -
    ž 98.214 - - - - 62.008 1.791 60.217 - 36.206 14.440 18.802 1.667 1.297 -
  Usluge sv. 429.371 - - - - 359.569 270.607 88.962 - 69.802 38.307 30.210 1.039 246 -
    m 266.029 - - - - 213.744 159.069 54.675 - 52.285 29.776 21.528 786 195 -
    ž 163.342 - - - - 145.825 111.538 34.287 - 17.517 8.531 8.682 253 51 -
  Ostalo sv. 17.455 - - - - 9.958 6.006 3.952 - 1.532 944 377 113 98 5.965
    m 9.402 - - - - 6.026 3.411 2.615 - 808 545 149 48 66 2.568
    ž 8.053 - - - - 3.932 2.595 1.337 - 724 399 228 65 32 3.397