1. INSTITUCIONALNA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, POPIS 2011.

  Ukupno Broj članova institucionalnoga kućanstva
manje od 10 10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 99 100 – 149 150 – 199 200 – 249 250 – 299 300 i više
Republika Hrvatska                        
Broj kućanstava 1.113 353 323 146 75 46 88 23 23 10 10 16
Broj osoba 38.576 1.937 4.608 3.374 2.529 2.039 6.244 2.754 4.053 2.327 2.695 6.016
Zagrebačka županija                        
Broj kućanstava 106 27 43 17 5 5 6 2 - - - 1
Broj osoba 2.568 153 623 397 167 223 443 237 - - - 325
Krapinsko-zagorska županija                        
Broj kućanstava 27 6 5 5 3 1 3 1 - 2 - 1
Broj osoba 1.497 35 64 117 98 47 217 134 - 472 - 313
Sisačko-moslavačka županija                        
Broj kućanstava 34 5 14 3 3 2 2 - 3 1 - 1
Broj osoba 1.766 25 194 65 103 95 163 - 528 218 - 375
Karlovačka županija                        
Broj kućanstava 33 9 12 3 1 3 2 - 2 1 - -
Broj osoba 1.165 50 167 72 37 130 133 - 361 215 - -
Varaždinska županija                        
Broj kućanstava 46 6 16 11 2 1 4 3 1 - - 2
Broj osoba 2.623 35 225 261 73 43 302 331 190 - - 1.163
Koprivničko-križevačka županija                        
Broj kućanstava 31 6 13 5 3 1 2 - - - 1 -
Broj osoba 893 27 180 112 105 43 157 - - - 269 -
Bjelovarsko-bilogorska županija                        
Broj kućanstava 54 23 17 8 1 3 - - 1 - 1 -
Broj osoba 1.161 125 258 172 33 128 - - 181 - 264 -
Primorsko-goranska županija                        
Broj kućanstava 87 36 20 12 4 5 8 1 - - - 1
Broj osoba 2.268 214 290 272 134 230 554 131 - - - 443
Ličko-senjska županija                        
Broj kućanstava 9 3 - 1 - - 2 1 2 - - -
Broj osoba 673 14 - 20 - - 149 134 356 - - -
Virovitičko-podravska županija                        
Broj kućanstava 14 6 4 - 1 2 - 1 - - - -
Broj osoba 378 32 68 - 39 90 - 149 - - - -
Požeško-slavonska županija                        
Broj kućanstava 21 7 6 - - 3 1 1 1 1 - 1
Broj osoba 1.222 37 100 - - 135 70 131 172 246 - 331
Brodsko-posavska županija                        
Broj kućanstava 46 19 17 8 1 - - - - 1 - -
Broj osoba 820 108 256 183 30 - - - - 243 - -
Zadarska županija                        
Broj kućanstava 43 19 12 7 - - 2 1 - - 1 1
Broj osoba 1.443 113 181 160 - - 159 145 - - 286 399
Osječko-baranjska županija                        
Broj kućanstava 59 14 21 7 5 2 6 1 2 - - 1
Broj osoba 2.104 90 303 164 165 91 500 107 350 - - 334
Šibensko-kninska županija                        
Broj kućanstava 27 11 5 2 2 - 5 - 1 - - 1
Broj osoba 1.103 59 76 49 73 - 385 - 155 - - 306
Vukovarsko-srijemska županija                        
Broj kućanstava 29 11 6 4 3 - 1 1 2 - 1 -
Broj osoba 1.128 50 93 93 99 - 74 101 351 - 267 -
Splitsko-dalmatinska županija                        
Broj kućanstava 131 58 33 9 11 5 10 2 1 - 1 1
Broj osoba 3.243 304 467 224 376 222 658 222 174 - 278 318
Istarska županija                        
Broj kućanstava 38 8 10 3 2 - 10 3 1 1 - -
Broj osoba 1.815 44 145 62 62 - 713 386 186 217 - -
Dubrovačko-neretvanska županija                        
Broj kućanstava 42 20 5 4 6 1 5 1 - - - -
Broj osoba 940 94 71 101 200 45 319 110 - - - -
Međimurska županija                        
Broj kućanstava 21 4 5 2 - 1 5 2 2 - - -
Broj osoba 1.021 23 68 43 - 40 289 216 342 - - -
Grad Zagreb                        
Broj kućanstava 215 55 59 35 22 11 14 2 4 3 5 5
Broj osoba 8.745 305 779 807 735 477 959 220 707 716 1.331 1.709