4. PRIVATNA KUĆANSTVA PREMA POSJEDOVANJU OSOBNOG RAČUNALA I KORIŠTENJU INTERNETA, POPIS 2011.

  Ukupan broj privatnih
kućanstava
Kućanstvo posjeduje osobno računalo (stolno
ili prijenosno)
Kućanstvo se koristi internetom
da ne nepoznato da ne nepoznato
Republika Hrvatska 1.519.038 839.791 662.137 17.110 769.317 729.454 20.267
Zagrebačka županija 101.274 60.225 40.321 728 55.208 45.136 930
Krapinsko-zagorska županija 42.040 21.063 20.623 354 18.561 23.005 474
Sisačko-moslavačka županija 62.601 28.546 33.555 500 25.429 36.503 669
Karlovačka županija 47.524 21.702 25.359 463 19.493 27.479 552
Varaždinska županija 55.483 31.010 24.061 412 27.542 27.395 546
Koprivničko-križevačka županija 37.938 19.282 18.425 231 16.976 20.644 318
Bjelovarsko-bilogorska županija 41.128 19.246 21.679 203 17.011 23.830 287
Primorsko-goranska županija 117.009 67.465 48.042 1.502 62.960 52.324 1.725
Ličko-senjska županija 19.617 7.265 12.081 271 6.507 12.802 308
Virovitičko-podravska županija 29.622 13.829 15.620 173 12.043 17.349 230
Požeško-slavonska županija 26.408 12.196 14.036 176 10.545 15.622 241
Brodsko-posavska županija 52.056 25.687 26.003 366 22.395 29.192 469
Zadarska županija 60.510 30.493 29.026 991 27.943 31.451 1.116
Osječko-baranjska županija 110.009 58.300 50.667 1.042 52.112 56.630 1.267
Šibensko-kninska županija 41.237 18.248 22.426 563 16.626 23.956 655
Vukovarsko-srijemska županija 61.094 29.541 31.148 405 25.960 34.613 521
Splitsko-dalmatinska županija 154.528 86.984 65.462 2.082 80.657 71.425 2.446
Istarska županija 78.732 43.972 33.814 946 41.107 36.511 1.114
Dubrovačko-neretvanska županija 41.636 23.832 17.096 708 22.518 18.336 782
Međimurska županija 35.151 19.976 15.016 159 18.302 16.615 234
Grad Zagreb 303.441 200.929 97.677 4.835 189.422 108.636 5.383