1. NASTANJENI STANOVI PREMA GODINI GRADNJE, VRSTI ZGRADE I BROJU KUĆANSTAVA U STANU, POPIS 2011.

  Ukupan broj stanova Od toga sagrađeni u razdoblju Broj kućanstava Broj članova kućanstava
prije 1919. 1919. – 1945. 1946. – 1960. 1961. – 1970. 1971. – 1980. 1981. – 1990. 1991. – 2000. 2001. – 2005. 2006. i kasnije nepoznato nezavršen stan
Stanovi ukupno 1.496.558 112.217 84.963 138.858 288.563 325.203 247.084 129.687 70.463 73.072 24.640 1.808 1.517.249 4.243.876
                             
Stanovi prema vrsti zgrade:                            
u stambenim zgradama 1.495.187 111.954 84.815 138.671 288.396 325.071 246.980 129.520 70.411 73.013 24.549 1.807 1.515.863 4.240.424
s jednim stanom 725.471 56.795 42.206 78.865 132.037 146.811 116.858 73.643 33.898 26.365 16.661 1.332 739.296 2.255.476
s dva stana 206.284 16.038 9.677 15.943 45.631 51.025 32.817 17.843 7.260 5.017 4.751 282 207.905 584.363
s tri i više stanova 563.432 39.121 32.932 43.863 110.728 127.235 97.305 38.034 29.253 41.631 3.137 193 568.662 1.400.585
Stanovi u nestambenim zgradama i zgradama domova, samostana i sl. 1.371 263 148 187 167 132 104 167 52 59 91 1 1.386 3.452
                             
Stanovi prema broju kućanstava u stanu:                            
s 1 kućanstvom 1.477.267 110.881 83.899 137.200 284.523 320.245 243.528 128.266 69.863 72.715 24.357 1.790 1.477.267 4.140.914
s 2 kućanstva 18.038 1.230 987 1.557 3.797 4.657 3.320 1.318 554 338 266 14 36.076 93.479
s 3 i više kućanstava 1.253 106 77 101 243 301 236 103 46 19 17 4 3.906 9.483