1. STANOVI ZA ODMOR PREMA BROJU SOBA I VRSTI ZGRADE, POPIS 2011.

  Ukupno 1 soba 2 sobe 3 sobe 4 sobe 5 soba 6 soba 7 soba 8 i više soba Stanovi za odmor nalaze se
u vikend-kući u obiteljskoj kući u ostalim višestambenim
zgradama
Republika Hrvatska                        
broj 249.243 48.423 79.014 69.858 30.314 15.902 4.749 512 471 181.996 34.785 32.462
m2 15.116.934 1.448.897 3.814.040 4.669.467 2.710.922 1.653.879 585.347 108.776 125.606 11.029.080 2.454.723 1.633.131
Zagrebačka županija                        
broj 16.883 5.590 4.412 3.546 1.463 1.431 392 39 10 15.749 1.062 72
m2 857.906 149.267 195.570 208.440 115.903 136.154 42.087 7.900 2.585 773.769 81.019 3.118
Krapinsko-zagorska županija                        
broj 11.218 3.551 4.207 2.237 776 343 89 12 3 10.116 1.085 17
m2 612.460 113.306 210.075 156.058 76.896 40.254 12.641 2.530 700 541.597 70.110 753
Sisačko-moslavačka županija                        
broj 5.754 2.109 1.931 1.028 367 235 74 6 4 5.424 317 13
m2 276.967 59.264 88.105 64.824 29.985 24.391 8.091 1.247 1.060 252.194 24.274 499
Karlovačka županija                        
broj 6.042 1.747 2.564 1.159 392 137 34 5 4 5.284 744 14
m2 317.863 56.189 126.670 77.693 35.949 15.214 4.194 1.040 914 267.167 50.254 442
Varaždinska županija                        
broj 8.009 4.430 1.971 951 313 263 70 7 4 7.633 360 16
m2 317.980 111.758 86.891 58.082 25.243 25.691 7.745 1.370 1.200 292.741 24.508 731
Koprivničko-križevačka županija                        
broj 4.079 1.664 1.367 661 212 126 41 4 4 3.990 85 4
m2 178.743 47.010 58.630 38.492 16.601 11.800 4.303 780 1.127 171.765 6.788 190
Bjelovarsko-bilogorska županija                        
broj 3.071 1.370 1.055 459 116 50 15 5 1 2.739 330 2
m2 143.855 40.862 50.045 31.909 11.451 6.118 2.090 1.060 320 118.855 24.935 65
Primorsko-goranska županija                        
broj 36.529 4.354 10.896 12.864 4.752 2.834 736 47 46 21.437 5.361 9.731
m2 2.308.950 140.563 534.953 840.923 405.440 278.383 85.555 9.606 13.527 1.412.951 382.112 513.887
Ličko-senjska županija                        
broj 12.107 1.746 5.056 3.377 1.113 606 159 23 27 7.040 1.521 3.546
m2 689.906 56.959 232.831 208.837 97.259 62.178 21.007 4.715 6.120 420.497 100.555 168.854
Virovitičko-podravska županija                        
broj 791 270 279 138 62 32 7 2 1 684 106 1
m2 39.788 7.702 12.555 8.698 5.913 3.400 720 500 300 31.283 8.460 45
Požeško-slavonska županija                        
broj 558 133 171 139 58 44 10 2 1 387 170 1
m2 33.798 3.960 8.757 9.014 5.198 4.893 1.336 440 200 21.055 12.718 25
Brodsko-posavska županija                        
broj 1.458 460 453 288 158 72 21 3 3 1.000 454 4
m2 87.364 14.178 22.434 21.393 16.076 8.824 3.140 600 719 49.256 37.913 195
Zadarska županija                        
broj 39.939 3.394 12.776 12.980 6.666 2.907 960 102 154 33.426 3.477 3.036
m2 2.766.490 113.395 633.871 905.483 614.317 315.784 123.906 21.438 38.296 2.358.248 253.909 154.333
Osječko-baranjska županija                        
broj 5.826 2.116 1.459 1.097 532 460 154 7 1 5.393 426 7
m2 283.630 53.399 63.534 65.556 40.673 42.720 15.918 1.380 450 250.214 33.063 353
Šibensko-kninska županija                        
broj 27.848 3.034 10.487 9.564 3.561 867 265 32 38 17.425 7.021 3.402
m2 1.798.938 102.030 528.204 670.204 340.011 103.212 39.043 7.115 9.119 1.160.161 478.814 159.963
Vukovarsko-srijemska županija                        
broj 1.347 511 443 220 106 62 5 - - 1.285 58 4
m2 63.042 13.547 18.765 14.121 9.119 6.896 594 - - 58.151 4.626 265
Splitsko-dalmatinska županija                        
broj 30.187 4.018 8.646 9.276 4.951 2.486 671 74 65 18.669 7.830 3.688
m2 2.018.269 131.474 439.126 636.335 437.301 256.641 82.616 15.886 18.890 1.286.809 517.589 213.871
Istarska županija                        
broj 22.966 4.038 7.176 6.350 2.877 1.784 602 78 61 12.000 2.243 8.723
m2 1.425.910 127.813 328.384 417.897 260.245 183.440 72.820 17.010 18.301 849.621 171.000 405.289
Dubrovačko-neretvanska županija                        
broj 7.027 826 1.955 2.176 1.180 600 217 41 32 5.150 1.736 141
m2 521.429 27.849 101.222 154.850 114.533 72.774 32.071 9.620 8.510 375.063 138.674 7.692
Međimurska županija                        
broj 2.726 1.481 567 381 149 110 35 2 1 2.541 180 5
m2 113.011 37.095 24.594 23.033 12.872 10.972 3.794 450 201 97.801 14.876 334
Grad Zagreb                        
broj 4.878 1.581 1.143 967 510 453 192 21 11 4.624 219 35
m2 260.635 41.277 48.824 57.625 39.937 44.140 21.676 4.089 3.067 239.882 18.526 2.227