8. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAKONSKOME BRAČNOM STANJU I SPOLU, POPISI 1991. – 2011.
  Muškarci, %
neoženjen oženjen udovac razveden ukupno
1991. 28,9 65,9 2,8 2,4 100,0
2001. 32,1 61,7 3,5 2,7 100,0
2011. 34,6 58,0 3,6 3,8 100,0
  Žene, %
neudana udana udovica razvedena ukupno
1991. 19,4 60,7 16,1 3,8 100,0
2001. 21,9 56,0 17,9 4,2 100,0
2011. 23,7 53,1 18,2 5,0 100,0