9. UDIO NEPISMENIH OSOBA STARIH 10 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU, POPISI 1953. – 2011.
  Ukupno, % Muškarci, % Žene, %
1953. 16,3 9,3 22,4
1961. 12,9 7,0 18,1
1971. 9,0 4,7 12,9
1981. 5,6 2,5 8,4
1991. 3,0 1,2 4,8
2001. 1,8 0,7 2,8
2011. 0,8 0,4 1,3