ČESTA PITANJA I ODGOVORI

 

 

Što je potrebno učiniti prilikom prvog upisa poslovnog subjekta u RPS?

 

Za Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD 2007. potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti s naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI.

Uz popunjen obrazac RPS-1 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   rješenje nadležnog tijela o osnivanju i potvrdu o OIB-u

-   dokaz o uplati 55,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

Napomena:
Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, poslovni subjekti sa šiframa djelatnosti 84.11. Opća djelatnost javne uprave, 88.99 Ostale djelatnosti socijalne skrbi (pod uvjetom da je to jedina registrirana ili pretežita, glavna djelatnost) i 94.99 djelatnost ostalih članskih organizacija (samo dobrovoljna vatrogasna društva), oslobođena su plaćanja naknade.

 

 

Kako promijeniti šifru djelatnosti poslovnog subjekta prema NKD 2007.?

 

Za promjenu šifre djelatnosti prema NKD 2007. potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. U obrascu popuniti i podatak br. 12 sa financijskim podacima za novu djelatnost za zadnju godinu i napraviti kratku zamolba za promjenu šifre djelatnosti. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI.

Uz popunjen obrazac RPS-1 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   presliku povijesnog izvatka iz sudskog registra u kojem se navodi djelatnost u koju se želite preregistrirati

-   dokaz o uplati 55,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr ili na telefaks: (+385 1) 4817-396.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Kako prijaviti promjene na poslovnom subjektu kao što su promjena adrese, naziva poslovnog subjekta i slično?

 

Za Obavijest o razvrstavanju prema NKD 2007. sa navedenim promjenama potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI.

Uz popunjen obrazac RPS-1 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   povijesni izvadak iz Sudskog registra ako je poslovni subjekt registriran pri Trgovačkom sudu ili kopiju rješenja registarskog tijela ako se radi o registriranju udruge, vjerske organizacije i sl.

-   dokaz o uplati 55,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr ili na telefaks: (+385 1) 4817-396.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Kako se može dobiti prijepis Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD 2007. za potrebe banke, registriranja vozila i slično?

 

Ukoliko su sve ranije promjene uredno prijavljene u RPS za prijepis Obavijesti o razvrstavanju prema NKD potrebno je:

-   Zamolba radi prijepisa Obavijesti o razvrstavanju uz naznaku naziva, MB ili OIB-u poslovnog subjekta za koji se traži prijepis (ukoliko stranka dolazi osobno nije potrebna zamolba nego samo podatak o nazivu, MB ili OIB-u poslovnog subjekta)

Uz popunjen obrazac RPS-1 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećeg dokumenta:

-   dokaz o uplati 11,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr ili na telefaks: (+385 1) 4817-396.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

Napomena:
poslovni subjekti sa šiframa djelatnosti 84.11. Opća djelatnost javne uprave, 88.99 Ostale djelatnosti socijalne skrbi (pod uvjetom da je to jedina registrirana ili pretežita, glavna djelatnost) i 94.99 djelatnost ostalih članskih organizacija (samo dobrovoljna vatrogasna društva), oslobođena su plaćanja naknade za prijepise.

 

 

 

Kako prijaviti dio poslovnog subjekta?

 

Za prijavu dijela poslovnog subjekta potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-2 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI.

Uz popunjen obrazac RPS-2 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   odluke o osnivanju dijela poslovnog subjekta ili rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili rješenja o upisu dijela poslovnog subjekta u posebni registar

-   dokaz o uplati 5,70 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Kako prijaviti promjenu na dijelu poslovnog subjekta?

 

Za prijavu promjene dijela poslovnog subjekta potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-2 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI  .

Uz popunjen obrazac RPS-2 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   odluke o promjeni  dijela poslovnog subjekta ili rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili rješenja o promjeni dijela poslovnog subjekta u posebnom registru

-   dokaz o uplati 5,70 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Što je potrebno pripremiti kod otvaranja postupka stečaja prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje obavijesti o razvrstavanju prema NKD 2007.?

 

Ukoliko su sve ranije promjene uredno prijavljene u RPS za Obavijest o razvrstavanju prema NKD 2007. za poslovni subjekt potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI.

Uz popunjen obrazac RPS-1 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   rješenje o pokretanju stečaja

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr ili na telefaks: (+385 1) 4817-396.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Što je potrebno pripremiti kod otvaranja postupka likvidacije prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD 2007.?

 

Ukoliko su sve ranije promjene uredno prijavljene u RPS za Obavijest o razvrstavanju prema NKD 2007. za Vaš poslovni subjekt potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI  .

Uz popunjen obrazac RPS-1 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   rješenje o pokretanju likvidacije

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr ili na telefaks: (+385 1) 4817-396.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Što je potrebno pripremiti kod prestanka uslijed zaključenja postupka stečaja prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD 2007.?

 

Ukoliko su sve ranije promjene uredno prijavljene u RPS za Obavijest o razvrstavanju prema NKD 2007. za Vaš poslovni subjekt potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI  .

Uz popunjen obrazac RPS-1 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   rješenje o prestanku uslijed zaključenja stečaja

-   dokaz o uplati 55,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr ili na telefaks: (+385 1) 4817-396.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Što je potrebno pripremiti kod prestanka uslijed zaključenja postupka likvidacije prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD 2007.?

 

Ukoliko su sve ranije promjene uredno prijavljene u RPS za Obavijest o razvrstavanju prema NKD 2007. za Vaš poslovni subjekt potrebno je:

-   dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI  .

Uz popunjen obrazac RPS-1 potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

-   rješenje o prestanku uslijed zaključenja likvidacije

-   dokaz o uplati 55,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr ili na telefaks: (+385 1) 4817-396.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Kako možemo dobiti Obavijest o razvrstavanju na engleskom jeziku (Eurocertifikat)?

 

Za izdavanje Obavijesti o razvrstavanju na engleskom jeziku (Eurocertifikata) potrebno je:

-   Zamolba radi dobivanja Eurocertifikata uz naznaku naziva, MB ili OIB-u poslovnog subjekta za koji se traži Eurocertifikat (ukoliko stranka dolazi osobno nije potrebna zamolba nego samo podatak o nazivu, MB ili OIB-u poslovnog subjekta)

Potrebno je dostaviti na uvid i presliku sljedećeg dokumenta:

-   dokaz o uplati 11,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, Zagreb ili na e-mail registar@dzs.hr ili na telefaks: (+385 1) 4817-396.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od 8-16 sati. Sve informacije možete dobiti i na telefon: (+385 1) 4893-501.

 

 

 

Dobili smo informaciju da Državni zavod za statistiku izdaje Obavijesti o razvrstavanju prema NKD 2007. za obrte, te molimo da nam dostavite uputu na koji način?

 

Državni zavod za statistiku (DZS) vodi Registar poslovnih subjekata na temelju pozitivnopravnih propisa.

Prilikom upisa u Registar poslovnih subjekata Državni zavod za statistiku poslovnim subjektima i dijelovima poslovnih subjekata izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Državni zavod za statistiku dodjeljuje Matične brojeve i Obavijest o razvrstavanju prema NKD 2007, ali ne za obrte, stoga ljubazno molimo da se obratite Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta koje vodi Obrtni registar http://www.portor.hr/ .

 

 

 

Kako Obavijest o razvrstavanju prema NKD 2007. mogu dobiti slobodna zanimanja?

 

Državni zavod za statistiku nije nadležan za dodjelu matičnih brojeva u navedenom slučaju.

Slobodnom zanimanju matični će broj dodijeliti tijelo kod kojeg je registrirano ili čija je članica, ukoliko zadovoljava kriterije po kojima navedena tijela dodjeljuju matične brojeve.

 

 

 

Kako upisati stranu udrugu u Registar poslovnih subjekata koja je upisana u Registar stranih udruga?

 

Strane udruge se ne upisuju u Registar poslovnih subjekata koji vodi Državni zavod za statistiku i ne dodjeljuje im se NKD.

Radi reguliranja Vašeg statusa molimo javite se u Poreznu upravu, Avenija Dubrovnik 32, gdje ćete dobiti sistemski broj.

 

 

 

Koje je obrasce potrebno popuniti za RPS?

 

Prilikom prvog upisa poslovnog subjekta, prijave promjena (djelatnosti, naziva poslovnog subjekta, sjedišta) popunjava se obrazac RPS-1

 

Prilikom prvog upisa dijela poslovnog subjekta, prijave promjena (djelatnosti, naziva poslovnog subjekta, sjedišta) popunjava se obrazac RPS-2

 

 

 

Na koji način možemo izvršiti uplatu?

 

Uplatu možete izvršiti na pošti, banci ili koristiti Internet bankarstvo

 

 

 

Gdje je objavljena Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007 – NKD 2007 i koja je uloga Državnog zavoda za statistiku u tome?

 

Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 (NN, br. 55/16.).

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. u potpunosti je usklađena s EU standardom NACE Rev. 2 – Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, a to znači da je šifra NKD 2007. u bilo kojoj državi članici prepoznatljiva i da prijevod nije potreban.

Registar poslovnih subjekata obuhvaća pravne osobe, fizičke osobe koje obavijaju djelatnost u skladu s propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo), (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti) razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. Prilikom upisa u Registar poslovnih subjekata Državni zavod za statistiku poslovnim subjektima i dijelovima poslovnih subjekata izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Državni zavod za statistiku svakom poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu poslovnog subjekta dodjeljuje se i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

 

 

 

Koje podatke možete dobiti iz Registra poslovnih subjekata?

 

U skladu s Cjenikom publikacija i usluga koji je objavljen u Programu publiciranja za svaku godinu od Državnog zavoda za statistiku možete, uz naknadu, preuzeti bazu poslovnih subjekata koja sadrži nazive poslovnih subjekata, adresu, matične brojeve, osobni identifikacijski broj, NKD 2007. šifru djelatnosti koja je usklađena s NACE Rev. 2.

Pored navedenog nudimo uz naplatu i posebne obrade podataka sa kojima raspolažemo.