Upis u Registar poslovnih subjekata

 

Državni zavod za statistiku (DZS) vodi Registar poslovnih subjekata (RPS) na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 (NN, br. 55/16.).

Registar poslovnih subjekata obuhvaća pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo), razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Prilikom upisa u Registar poslovnih subjekata Državni zavod za statistiku poslovnim subjektima i dijelovima poslovnih subjekata izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Napomena:
Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, poslovni subjekti sa šiframa djelatnosti 84.11. Opća djelatnost javne uprave, 88.99 Ostale djelatnosti socijalne skrbi (pod uvjetom da je to jedina registrirana ili pretežita, glavna djelatnost) i 94.99 djelatnost ostalih članskih organizacija (samo dobrovoljna vatrogasna društva), oslobođena su plaćanja naknade

 

 

 

Za prijavu poslovnog subjekta potrebno je:

 

1. dostaviti obrazac RPS-1 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI)

2. dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela o osnivanju i potvrdu o OIB-u

3. dokaz o uplati 55,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

 

 

 

Primjer ispunjene uplatnice za prijavu poslovnog subjekta

 

 

 

 

Za prijavu dijela poslovnog subjekta potrebno je:

 

1. dostaviti obrazac RPS-2 popunjen, potpisan od strane osobe koja je popunila prijavu i rukovoditelja/ovlaštenika poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti sa naše stranice www.dzs.hr rubrika Svi statistički obrasci, tematska cjelina 11. REGISTRI)

2. dostaviti presliku Odluke o osnivanju dijela poslovnog subjekta ili rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili rješenja o upisu dijela poslovnog subjekta u posebni registar

3. dokaz o uplati 5,70 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

 

 

 

Primjer ispunjene uplatnice za prijavu dijela poslovnog subjekta

 

 

 

 

Poslovni subjekt podnosi prijavu za upis dijela poslovnog subjekta:

 

1. kada u svom sastavu ima podružnicu, pogon i slično koji su upisani u registar kod nadležnog tijela

2. kada u svom sastavu ima dijelove koji nisu upisani u registar kod nadležnog tijela, a koji na različitoj adresi odnosno u različitom sjedištu obavljaju istu ili različitu djelatnost ili koji na istoj adresi odnosno u istom sjedištu obavljaju različitu djelatnost

3. kada u svom sastavu ima urede, ispostave, postaje i slično utvrđeno propisom

 

 

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

 

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu

Državni zavod za statistiku,
Branimirova 19, 10 000 Zagreb
 ili  na e-pošta:
registar@dzs.hr
Radno vrijeme: 8.00 - 16.00

Ljetno radno vrijeme od 17.07. do 18.08.2017.: 8:00 - 14:00

 

 

 

Informacije na

 

(+385 1) 4893-501,

(+385 1) 4893-437,

(+385 1) 4893-543,

(+385 1) 4893-529,

(+385 1) 4893-596

 

 

Česta pitanja i odgovori