Obrasci Državnog zavoda za statistiku


1. POLJOPRIVREDA, LOV, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
  (Svi obrasci su u PDF formatu, potreban je Acrobat reader 5.0 ili noviji)

NAZIV OBRASCA

ŠIFRA OBRASCA

PERIODIKA

IME
ODGOVORNE OSOBE

E-mail ODGOVORNE OSOBE

POLJOPRIVREDA        

Izvještaj o izvršenoj jesenskoj sjetvi za poljoprivredna gospodarstva u ____.

PO -21

Godišnje

Dario Premar premard@dzs.hr

Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve stanje 1. lipnja ____.

PO -22

Godišnje

Predrag Cvjetičanin

cvjeticaninp@dzs.hr

Izvještaj o strukturi poljoprivrednih gospodarstava I metodama poljoprivredne proizvodnje – stanje 1. lipnja ____. PO -22/STR Trogodišnje Dario Premar premard@dzs.hr

Mjesečni izvještaj o prodaji poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje – pravne osobe i obrtnici

PO -31a/M

Mjesečno

Milena Šimičević

simicevicm@dzs.hr

Mjesečni izvještaj o otkupu poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

PO -31b/M

Mjesečno

Milena Šimičević

simicevicm@dzs.hr

Izvještaj o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća – stanje 15. kolovoza ____.

PO -32

Godišnje

Dario Premar premard@dzs.hr

Izvještaj o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa – stanje 10. studeni za poljoprivredna gospodarstva

PO -33

Godišnje

Dario Premar premard@dzs.hr

Izvještaj o prirodima južnog voća i maslina za poljoprivredna gospodarstva u ____.

PO -34

Godišnje

Predrag Cvjetičanin

cvjeticaninp@dzs.hr

Godišnji izvještaj o stočarstvu poljoprivrednih gospodarstava (poslovni subjekti)

PO -51

Godišnje

Mario Valentić

valenticm@dzs.hr

Mjesečni izvještaj o aktivnosti valionica

PO -53-a

Mjesečno

Mario Valentić

valenticm@dzs.hr

Godišnji izvještaj o strukturi valionica

PO -53-s

Godišnje

Mario Valentić

valenticm@dzs.hr